Real Decret 56/2016 interpretació

INTERPRETACIÓ DEL REAL DECRET 56/2016 PER A LES AUDITORIES – PART 5


El Reial Decret 56/2016 pel qual es transposa parcialmemte la directiva Europea relativa a l’eficiència energètica 2012/27 / UE, pretén impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica contribuint de manera decisiva a assolir objectius imposats per la Unió Europea.

Aquests objectius pretenen aconseguir posant especial atenció en els següents camps de control d’eficiència energètica:

  • Realització d’auditories energètiques
  • Acreditació d’auditors energètics
  • Proveïdors de serveis energètics
  • Promoció de l’eficiència i el subministrament d’energia

En aquest article tractarem d’abordar cada un d’aquests apartats esmentats, resolent dubtes que ens han sorgit com a empresa competent per auditar i dubtes que han sorgit als nostres client, per a això ens recolzarem en la mateixa normativa i en el document desenvolupat per A3e “Anàlisi interpretat del Reial Decret 56/2016 (FAQ) “

Auditories energètiques

L’auditoria energètica és d’aplicada obligació en grans empreses amb més de 250 treballadors o més d’un volum de negoci de 50 milions, les petites i mitjanes empreses o micropimes queden exemptes a la seva obligació.

Les grans empreses que compleixin les condicions esmentades anteriorment, i que duguin almenys realitzats 2 exercicis consecutius, disposen d’un termini de 9 mesos després de l’entrada en vigor de la normativa (14 de febrer de 2016) per presentar l’esmentada auditoria.

Aquestes auditories han de cobrir al menys el 85% del consum total d’energia de les instal·lacions de les empreses auditades, i s’ha de fer almenys una auditoria energètica cada 4 anys.

Real Decret 56/2016 Interpretació
Contacte SOG Enginyeria

El RD 56/2016 estableix que les empreses poden complir la normativa establint un sistema de gestió energètica, certificat per un organisme independent d’acord amb la normes ISO 50.001 corresponents.

Acreditació d’auditors energètics

Les auditories energètiques han de ser realitzades per professionals competents, és a dir, auditors energètics degudament qualificats que compleixin els requisits que s’estableixen en la normativa. L’auditoria també podrà ser realitzada per personal intern qualificat de l’empresa.

Els auditors energètics han de rebre i superar un curs específic per a auditors energètics per un òrgan competent de la comunindad autònoma. Actualment existeixen molts cursos per obtenir els coneixements d’auditor energètic però només existeix l’Associación Española de la Calidad (AEC) que és la una única entitat reconeguda a Espanya per expedir les Certificacions d’Auditor energètic.

Proveïdors de serveis energètics

La normativa estableix els requisits perquè una persona física o jurídica pugui realitzar l’activitat de proveïdor de serveis energètics.

Un proveïdor de serveis energètics (PSE) és tota persona física o jurídicca que ofereix serveis energètics o realitza mesures de millora de l’eficiència energètica en instal·lacions o establiments dels seus clients, d’acord amb la normativa actual.

Els proveïdors de serveis energètics han de subscriure’s a una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia financera per cobrir qualsevol risc que pugui causar l’exercici de l’activitat.

A l’institut de Diversificació de l’Energia (IDAE) es pot trobar un llistat dels proveïdors de serveis energètics habilitats.
MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA

Llicències d'activitat Projectes

Projecte CrossFit

PROJECTE CROSSFIT Projecte llicència apertura CrossFit a Sabadell MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA Demana informació i posa't en contacte amb SOG...
Read More
Informe instal·lacions Projectes

Informe elèctric Torre Millenium Sabadell

INFORME INSTAL·LACIONS TORRE MILLENIUM SABADELL SOG Enginyeria realitza l'informe de les instal·lacions elèctriques de la Torre Millenium a Sabadell. MÉS...
Read More
Llicències d'activitat Projectes

Sandwichez Sabadell

SANDWICHEZ SABADELL Projecte llicència apertura Sandwichez a Sabadell MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA Demana informació i posa't en contacte amb SOG...
Read More
Llicències d'activitat Projectes

Projecte Haagen Dasz

HAAGEN DAASZ Projecte Haagen Dasz MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA Demana informació i posa't en contacte amb SOG Enginyeria : Demana...
Read More
Llicències d'activitat Projectes

Projecte Bicibox

ACTIVTAT BICIBOX MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA Demana informació i posa't en contacte amb SOG Enginyeria : Demana informació al Formulari...
Read More
Llicències d'activitat Projectes

Berner Sabadell

BERNER SABADELL Projecte Berner a Sabadell MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA Demana informació i posa't en contacte amb SOG Enginyeria :...
Read More
Llicències d'activitat Projectes

Llicència per a Scape Room

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT PER A SCAPE ROOM Fa uns anys SOG Enginyeria va rebre l'encàrreg de la llicència d'obertura per una...
Read More
Llicències d'activitat

Llicència d’Activitat per un local o establiment

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT PER A UN LOCAL O ESTABLIMENT Si has arribat fins aquí és probablement estiguis pensant en iniciar un...
Read More
Auditoria energètica

Auditoria Energètica
Introducció

AUDITORIA ENERGÈTICA - INTRO Arrel de la publicació del RD 56/2016, SOG Enginyeria realitza serveis d'Auditoria Energètica habitualment i vol...
Read More
Auditoria energètica

Estudi Energètic Bàsic
Part 1

TIPUS D'AUDITORIES ENERGÈTIQUES - PART3 A SOG Enginyeria a l'hora de procedir a realitzar una auditoria energètica per a un...
Read More
Auditoria energètica

Auditoria Energètica
Part 2

TIPUS D'AUDITORIES ENERGÈTIQUES - PART3 Un cop realitzat l'estudi energètic bàsic ja ens trobem en condicions de determinar si cal...
Read More
Auditoria energètica

Tipus d’Auditories Energètiques
Part 3

TIPUS D'AUDITORIES ENERGÈTIQUES - PART3 Segons l'abast o objectiu hi ha diferents tipus d'auditories energètiques: Auditoria energètica global. Auditoria energètica...
Read More
Auditoria energètica

Passos a seguir en una Auditoria Energètica
Part 4

PASSOS A SEGUIR EN UNA AUDITORIA ENERGÈTICA - PART 4 SOG Enginyeria realitza els següents passos a l'hora de realitzar...
Read More
Auditoria energètica

Interpretació del Real Decret 56/2016 per a les Auditories
Part 5

INTERPRETACIÓ DEL REAL DECRET 56/2016 PER A LES AUDITORIES - PART 5 El Reial Decret 56/2016 pel qual es transposa...
Read More
Certificació energètica

Certificació energètica a Barcelona

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA A BARCELONA Els Certificats Energètics son un dels serveis amb més demanda a SOG Enginyeria. Volem que conegueu...
Read More

Demana informació i posa’t en contacte amb SOG Enginyeria :

Posted in Auditoria energètica and tagged , .