Auditoria energètica SOG Ingenieria

TIPUS D’AUDITORIES ENERGÈTIQUES – PART3


Un cop realitzat l’estudi energètic bàsic ja ens trobem en condicions de determinar si cal una auditoria energètica. En el cas que així sigui, client i empresa es posen d’acord per establir els objectius a aconseguir, abast d’aquesta auditoria, profunditat i temps en què es realitzarà l’auditoria.

Hi ha diferents tipus d’auditories energètiques, en funció de les necessitats del client i el que vol aconseguir realitzant una auditoria energètica. En el següent apartat analitzarem amb més detall cadascuna de les auditories que existeixen, ara ens centrarem en una auditoria energètica global que és aquella en la qual es realitza l’anàlisi energètica de tot el centre o establiment.

Una auditoria energètica és una eina o un procés sistemàtic, independent i documentat per a l’obtenció de dades precises i la seva posterior avaluació. Tot això permet que els nostres clients puguin conèixer la situació energètica de les seves establiment i comparar-la amb altres establiments de el mateix tipus i sector aconseguint d’aquesta manera que els nostres clients puguin arribar a ser més competitius.

SOG Enginyeria implanta el servei d’Audtoria Energètica  per aconseguir amb aquest servei és el següent:

  1. Aconseguir dades fiables de tot el que està consumint energèticament l’establiment analitzat i les despeses associades a aquest consum.
  2. Identificar els factors que més afecten el consum energètic.
  3. Localitzar i estimar oportunitats d’estalvi i diversificació de l’energia.

Amb aquests tres punts aconseguim un mapa energètic de l’establiment i es defineixen quins són els objectius pel qual es destina l’energia final, que és la refinada i apta per a ser utilitzada.

Per mitjà del mapa energètic i de l’anàlisi detallada dels equips es identifiquem les propostes de millora per tal d’aconseguir una millora en l’eficiència energètica i un estalvi en els costos de l’energia.

Un cop a SOG Enginyeria identifiquem les propostes de millora, analitzem les inversions associades a cada proposta amb la corresponent avaluació tècnica dels nostres enginyers.

Realitzem una correcta avaluació energètica i econónomica de tal manera que es puguin analitzar els paràmetres financers que defineixen la fiabilitat de les propostes de millora.

És imprescindible que l’auditoria energètica sigui duta a terme per una persona qualificada en l’empresa, si pot ser pel responsable energètic de l’establiment, per poder definir al costat d’ell quines inversions cal escometre en millores energètiques.

Contacte SOG EnginyeriaMÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA

Llicències d'activitat Projectes

Projecte CrossFit

PROJECTE CROSSFIT Projecte llicència apertura CrossFit a Sabadell MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA Demana informació i posa't en contacte amb SOG...
Read More
Informe instal·lacions Projectes

Informe elèctric Torre Millenium Sabadell

INFORME INSTAL·LACIONS TORRE MILLENIUM SABADELL SOG Enginyeria realitza l'informe de les instal·lacions elèctriques de la Torre Millenium a Sabadell. MÉS...
Read More
Llicències d'activitat Projectes

Sandwichez Sabadell

SANDWICHEZ SABADELL Projecte llicència apertura Sandwichez a Sabadell MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA Demana informació i posa't en contacte amb SOG...
Read More
Llicències d'activitat Projectes

Projecte Haagen Dasz

HAAGEN DAASZ Projecte Haagen Dasz MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA Demana informació i posa't en contacte amb SOG Enginyeria : Demana...
Read More
Llicències d'activitat Projectes

Projecte Bicibox

ACTIVTAT BICIBOX MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA Demana informació i posa't en contacte amb SOG Enginyeria : Demana informació al Formulari...
Read More
Llicències d'activitat Projectes

Berner Sabadell

BERNER SABADELL Projecte Berner a Sabadell MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA Demana informació i posa't en contacte amb SOG Enginyeria :...
Read More
Llicències d'activitat Projectes

Llicència per a Scape Room

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT PER A SCAPE ROOM Fa uns anys SOG Enginyeria va rebre l'encàrreg de la llicència d'obertura per una...
Read More
Llicències d'activitat

Llicència d’Activitat per un local o establiment

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT PER A UN LOCAL O ESTABLIMENT Si has arribat fins aquí és probablement estiguis pensant en iniciar un...
Read More
Auditoria energètica

Auditoria Energètica
Introducció

AUDITORIA ENERGÈTICA - INTRO Arrel de la publicació del RD 56/2016, SOG Enginyeria realitza serveis d'Auditoria Energètica habitualment i vol...
Read More
Auditoria energètica

Estudi Energètic Bàsic
Part 1

TIPUS D'AUDITORIES ENERGÈTIQUES - PART3 A SOG Enginyeria a l'hora de procedir a realitzar una auditoria energètica per a un...
Read More
Auditoria energètica

Auditoria Energètica
Part 2

TIPUS D'AUDITORIES ENERGÈTIQUES - PART3 Un cop realitzat l'estudi energètic bàsic ja ens trobem en condicions de determinar si cal...
Read More
Auditoria energètica

Tipus d’Auditories Energètiques
Part 3

TIPUS D'AUDITORIES ENERGÈTIQUES - PART3 Segons l'abast o objectiu hi ha diferents tipus d'auditories energètiques: Auditoria energètica global. Auditoria energètica...
Read More
Auditoria energètica

Passos a seguir en una Auditoria Energètica
Part 4

PASSOS A SEGUIR EN UNA AUDITORIA ENERGÈTICA - PART 4 SOG Enginyeria realitza els següents passos a l'hora de realitzar...
Read More
Auditoria energètica

Interpretació del Real Decret 56/2016 per a les Auditories
Part 5

INTERPRETACIÓ DEL REAL DECRET 56/2016 PER A LES AUDITORIES - PART 5 El Reial Decret 56/2016 pel qual es transposa...
Read More
Certificació energètica

Certificació energètica a Barcelona

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA A BARCELONA Els Certificats Energètics son un dels serveis amb més demanda a SOG Enginyeria. Volem que conegueu...
Read More

Demana informació i posa’t en contacte amb SOG Enginyeria :

  • Demana informació al Formulari de la web
  • Per E-mail: info@sogenginyeria.cat
  • Al Telèfon: 93 156 60 74
Posted in Auditoria energètica and tagged , .