AUDITORIES ENERGÈTIQUES

SOG Enginyeria. Empresa de Serveis d'Oficina Tècnica i Enginyeria.

Auditorias energéticas

El servei que oferim consisteix en un procés elaborat i documentat per l’obtenció de dades de les instal·lacions energètiques, aconseguint d’aquesta manera els següents objectius:

  1. Obtenir el consum energètic i el seu cost associat.
  2. Identificar el factors que afecta les despeses d’energia.
  3. Detecció i avaluació per proposar millores d’estalvi energètic i econòmiques que redueixen l'impacte ambiental.

Tenim com a objectiu conèixer les Fonts energètiques del seu edifici, els usos energètics i els productes que es generen per mitja de l’ús de la energia.

Procés simplificat d’una auditoria energètica:

Contacte SOG Enginyeria
Auditories Energètiques procés

La Millor atenció Personal. Li oferim la possibilitat de gestionar tots els àmbits del seu nou projecte o necessitat, mitjançant un únic interlocutor, que s’ocuparà de coordinar i gestionar de principi a fí els treballs o accions a realitzar, Projectes Claus en Mà.”

PROJECTES

Aquests són alguns dels projectes duts a terme per SOG Enginyeria.