Auditoria Energètica de SOG Enginyeria

Auditoria Energètica
Introducció

AUDITORIA ENERGÈTICA – INTRO Arrel de la publicació del RD 56/2016, SOG Enginyeria realitza serveis d’Auditoria Energètica habitualment i vol compartir la metodologia que utilitza d’auditories energètiques de qualitat que compleixen amb la normativa i els objectius acordats amb els clients. Aquest article el dividirem en 5 Parts en les quals donarem a conèixer: què […]

Passos Audtoria energètica

Estudi Energètic Bàsic
Part 1

TIPUS D’AUDITORIES ENERGÈTIQUES – PART3 A SOG Enginyeria a l’hora de procedir a realitzar una auditoria energètica per a un edifici, local o nau industrial, abordem primer aquest repte per mitjà d’un estudi preliminar conegut com un estudi energètic bàsic. Aquest estudi consisteix en el fet que professionals qualificats de SOG Enginyeria es dirigeixen a […]

Auditoria energètica SOG Ingenieria

Auditoria Energètica
Part 2

TIPUS D’AUDITORIES ENERGÈTIQUES – PART3 Un cop realitzat l’estudi energètic bàsic ja ens trobem en condicions de determinar si cal una auditoria energètica. En el cas que així sigui, client i empresa es posen d’acord per establir els objectius a aconseguir, abast d’aquesta auditoria, profunditat i temps en què es realitzarà l’auditoria. Hi ha diferents […]

Tipus d'auditories energètiques

Tipus d’Auditories Energètiques
Part 3

TIPUS D’AUDITORIES ENERGÈTIQUES – PART3 Segons l’abast o objectiu hi ha diferents tipus d’auditories energètiques: Auditoria energètica global. Auditoria energètica parcial. Auditoria energètica de manteniment. Auditoria energètica de seguiment. Auditoria energètica de nou projecte. Auditoria energètica de sistema de gestió. #1 – Auditoria energètica global En una Auditoria Energètica Global es dóna atenció a l’origen […]

Auditoria Energètica Empreses Part 5

Passos a seguir en una Auditoria Energètica
Part 4

PASSOS A SEGUIR EN UNA AUDITORIA ENERGÈTICA – PART 4 SOG Enginyeria realitza els següents passos a l’hora de realitzar una Auditoria Energètica. Estudi Energètic bàsic Sol·licitud de dades Revisió de la documentació tècnica Visita del lloc a auditar “in situ”  Análisi Energètic Análisis Econòmic Descripció de la situació de referència Concens de resultats Identificació […]