Auditoria Energètica de SOG Enginyeria

Auditoria Energètica
Introducció

AUDITORIA ENERGÈTICA – INTRO Arrel de la publicació del RD 56/2016, SOG Enginyeria realitza serveis d’Auditoria Energètica habitualment i vol compartir la metodologia que utilitza d’auditories energètiques de qualitat que compleixen amb la normativa i els objectius acordats amb els clients. Aquest article el dividirem en 5 Parts en les quals donarem a conèixer: què […]