Real Decret 56/2016 interpretació

Interpretació del Real Decret 56/2016 per a les Auditories
Part 5

INTERPRETACIÓ DEL REAL DECRET 56/2016 PER A LES AUDITORIES – PART 5 El Reial Decret 56/2016 pel qual es transposa parcialmemte la directiva Europea relativa a l’eficiència energètica 2012/27 / UE, pretén impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica contribuint de manera decisiva a assolir objectius imposats per la Unió Europea. Aquests objectius pretenen aconseguir posant especial […]