EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

SOG Enginyeria. Empresa de Serveis d'Oficina Tècnica i Enginyeria.

Eficiència enrgètica

Des d'els nostres serveis d'oficina tècnica ens encarreguem de l’estudi i anàlisi del funcionament de la teva instal·lació.

Certificació Energètica

Realització de l’estudi i tramitació de la ETIQUETA DE CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA de la finca, vivenda o local necessària per a la tramitació de qualsevol transacció inmobiliaria, com un lloguer o una compra-venda.

Estudis d'Eficiència

Mitjançant la monitorització de la instal·lació elèctrica, a través de l’analitzador de xarxes, determinem els punts febles de la instal·lació que afecten a la factura energètica global.

Els principals punts febles d'una instal·lació que afecten la factura elèctrica són:

  • La descompensació de receptors elèctrics a les fases de subministrament.
  • El consum fix de tipus STAND BY.
Contacte SOG Enginyeria

“Ens adaptem a les necessitats de cada instal·lació”

PROJECTES

Aquests són alguns dels projectes duts a terme per SOG Enginyeria.