HOMOLOGACIÓ DE VEHICLES

SOG Enginyeria. Empresa de Serveis d'Oficina Tècnica i Enginyeria.

SOG Enginyeria realitza homologació de vehicles

SOG Enginyeria posem a la teva disposició el Servei d'Homologacions de Reformes de Vehicles, un servei per als amants del món de motor.

Desde l'aparició del Real Decreto 866/10 que regula la Tramitacióm de las reformas de Vehiculos l’any 2010, personalitzar motocicletes, cotxes, furgonetes i qualsevol altre vehicle especializat, ha d'estar garantit per un procdiment específic, és una mica més complex que abans.

El PROCEDIMENTS QUE PREPAREM per certificar segons la nova llei RD 866/10 d'Homologació de Vehicles són:

  • Certificats de Conformitat
  • Projectes de legalització de reforma
  • Certificats de taller autoritzat
  • Tràmits laboratoris homologadors
  • Tràmits ITV

Algunes de les REFORMES IMPORTANTS de vehicles que cal homologar segons el Real Decret de Homologación de Vehículos són:

  • Canvi mesures pneumàtics
  • Canvi manillars o volants
  • Canvi sistema de frenada
  • Canvi de sistema de direcció
  • Entre d'altres
Contacte SOG Enginyeria

“Personalitzacions per a cada personalitat”

PROJECTES:

Aquests són alguns dels projectes duts a terme per SOG Enginyeria.