Instal·lacions i Manteniment

SOG Enginyeria. Empresa de Serveis d'Oficina Tècnica i Enginyeria.

Servei d'Instal·lacions i Manteniment

Disposem d'una àmplia xarxa de col·laboradors  que ens permet oferir el professional especialitat per cada cas tècnic sol·licitat.

De la mateixa manera, SOG Enginyeria s’encarrega de la solvència tècnica d'empreses instal·ladores i mantenidores, per tal d’oferir la màxima qualitat en els treballs d’instal·lació i el compliment i correcta execució dels Contractes de Manteniment.

SOG Enginyeria realiza INSTAL·LACIONS de:

 • Instal·lacions Elèctriques
 • Instal·lacions de Climatització
 • Instal·lacions de Sistemes contra Incendis.
 • Instal·lacions Sanitàries i ACS
 • Instal·lacions de Gas Natural, Propà i Butà
 • Instal·lacions Solars Tèrmiques
 • Instal·lacions de Calderes de Biomassa

En CONTRACTES DE MANTENIMENT no tenim competència:

 • Manteniment Instal·lacions Elèctriques BT
 • Manteniment Instal·lacions de Climatització
 • Manteniment Instal·lacions Sistemes contra Incendis
 • Instal·lacions de Gas Natural, Propà i Butà
 • Manteniment Instal·lacions Solars Tèrmiques Edificis, Comunitats de Propietaris
 • Manteniment Globals Instal·lacions Oficines, Aparcaments, Comunitats de Propietaris

“Personal altament qualificat”

PROJECTES

Aquests són alguns dels projectes duts a terme per SOG Enginyeria.