Instal·lacions i Manteniment

SOG Enginyeria. Empresa de Serveis d'Oficina Tècnica i Enginyeria.

Servei d'Instal·lacions i Manteniment

Disposem d'una àmplia xarxa de col·laboradors  que ens permet oferir el professional especialitat per cada cas tècnic sol·licitat.

De a mateixa manera, SOG Enginyeria s’encarrega de la solvència tècnica d'empreses instal·ladores i mantenidores, per tal d’oferir la màxima qualitat en els treballs d’instal·lació i el compliment i correcta excusión dels Contractes de Manteniment.

SOG Enginyeria realiza INSTAL·LACIONS de:

 • Instal·lacions Elèctriques
 • Instal·lacions de Climatització
 • Instal·lacions de Sistemes contra Incendis.
 • Instal·lacions Sanitàries i ACS
 • Instal·lacions de Gas Natural, Propà i Butà
 • Instal·lacions Solars Tèrmiques
 • Instal·lacions de Calderes de Biomassa

En CONTRACTES DE MANTENIMENT no tenim competència:

 • Manteniment Instal·lacions Elèctriques BT
 • Manteniment Instal·lacions de Climatització
 • Manteniment Instal·lacions Sistemes contra Incendis
 • Instal·lacions de Gas Natural, Propà i Butà
 • Manteniment Instal·lacions Solars Tèrmiques Edificis, Comunitats de Propietaris
 • Manteniment Globals Instal·lacions Oficines, Aparcaments, Comunitats de Propietaris

“Personal altament qualificat”

PROJECTES

Aquests són alguns dels projectes duts a terme per SOG Enginyeria.