Política de privacitat i protecció de dades

Responsable JORDI LORENTE GARCIA-NIF/DNI 77676499W
Contacte CARRETERA DE BARCELONA-SABADELL (Barcelona)
jordilorente@ingenieros.com-Tel.669481687-http://www.sogenginyeria.cat/

Propòsits
Facturació a clients Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administratiu
Tramitacío de pressupostos Gestió de clients i contactes potencials

Legitimació
Facturació a clients existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontractació; Interès legítim del responsable del tractament o de tercers
Tramitacío de pressupostos interès legítim del responsable del tractament o de terceres persones

Conservació
Facturació als clients mentre es manté la relació comercial
Tramitació de pressupostos sense sol·licitar l’eliminació per part de l’interessat
Destinataris No cedim les seves dades a tercers
Transferències internacionals No realitzem transferències internacionals de les teves dades

Origen
Facturació del client
Clients la persona interessada o el seu representant legal
Tramitació de pressupostos
Clients potencials la persona interessada o el seu representant legal

Drets
Vostè té dret a accedir a les seves dades, Recti2carlos, esborrar, limitar o oposar-se al seu tractament, a la seva portabilitat, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de protecció de dades). Més informació a la nostra “política de privacitat i protecció de dades”.

Detalls de la nostra política de privacitat
1.-Informació general
Aquesta “política de privacitat i protecció de dades” té com finalitat per divulgar les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per la nostra entitat o grup empresarial per garantir els drets fonamentals, el seu honor i Llibertats, tot això en compliment de la normativa vigent reguladora de la protecció de dades de caràcter personal d’acord amb la Unió Europea i l’estat membre espanyol.
D’acord amb aquesta normativa, necessitem tenir la seva autorització i consentiment per a la recollida i tractament de les seves dades personals, per L o llavors L i indicar tots els detalls del seu interès en la forma en què realitzem aquests processos, Amb quins propòsits, que altres

Les entitats poden tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.
Per tot això, una vegada revisat i llegit la nostra política de protecció de dades, és imprescindible que ho accepti en prova de la seva conformitat i consentiment.

2.-Responsable del tractament
Qui recull i tracta les seves dades?
El responsable del tractament de dades és la persona física o jurídica, de caràcter públic o privat, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determina la 2nes i mitjans del tractament de dades personals; Si el 2nes i mitjans de tractament estan determinats per la Llei de la Unió Europea o de l’estat membre espanyol.
En aquest cas, les nostres dades identificatives com a responsables del tractament són les següents: JORDI LORENTE GARCIA-NIF/DNI 77676499W
Com pots contactar amb nosaltres? Adreça de les nostres oficines:
BARCELONA ROAD. 08204, SABADELL (Barcelona), Espanya
Correu electrònic: jordilorente@ingenieros.com-telèfon: 669481687
Adreça postal:
BARCELONA ROAD. 08204, SABADELL (Barcelona), Espanya

3.-Mesures de seguretat
Què fem per garantir la privacitat de les seves dades?
L’entitat corporativa o el grup adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir laseguretati la privacitatde les sevesdades, per evitar la seva alteració,pèrdua,tractament o accés desautoritzat,en funció de l´estat de la tecnologia,la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos a què estan exposats.
Entre d’altres, destaquen les següents mesures:
Assegurar la confidencialitat,integritat,Disponibilitati resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament .
Restaurar la disponibilitat i l’ accés a les dades personals de forma ràpida,encas de incidència física o tècnica.
Verificar, avaluar i valorar de forma periòdica, la eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
Seudonimizar i xifrar dades personals, si les dades sensibles es refereix.
4.-Finalitat del tractament
Per a què volem tractar les seves dades?
Necessitem la seva autorització i el consentiment per recollir i tractar les seves dades personals, per la qual cosa detallarem els usos i propòsits previstos.
Facturació a clients Gestió de clients/proveidors,contable,fiscal y administrativa
Tramitació pressupostaria Gestió de clients i contactes potencials

Quant de temps conservem les seves dades?
Utilitzem les teves dades durant el temps estrictament necessari per complir amb les finalitats indicades anteriorment. Llevat que existeixi una obligació o requisit legal, els límits de temps de conservació que s’espera són:
Facturació de clients: mantenint la relació comercial
Tramitació de pressupostos: sempre que no hi hagi sol·licitud de supressió per part de l’interessat

5.-Legitimació del tractament
Per què tractem les seves dades?
La recollida i tractament de les seves dades està sempre legitimada per una o més bases jurídiques, que detallem a continuació:
Facturació a clients: existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontractació; Interès legítim del responsable del tractament o de tercers
Tramitació de pressupostos: interès legítim del responsable del tractament o de terceres persones

6.-Destinataris de les seves dades
A qui cedim les seves dades dins de la Unió Europea?
No realitzem transferències de dades a terceres persones o entitats, excepte obligació legal.
Portem a terme transferències internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?
No realitzem transferències internacionals de les teves dades

7.-Procedència i tipos de les dades tratades
D’on vam obtenir les seves dades?
Facturació de clients
Clients: la persona interessada o el seu representant legal
Tramitació de pressupostos
Clients potencials: la persona interessada o el seu representant legal

Quin tipus de dades hem recollit i tractats?
Facturació de clients
Propòsits:
Gestió de clients/proveïdors, comptabilitat, fiscal i administrativa
Clients
Dades identificatives
Adreça electrònica
NIF/NIE/nom i cognoms del passaport
Econòmiques, financeres i asseguradores
Dades bancàries
Tramitación de pressupostos
Propòsits:
Gestió de clients i contactes potencials
Clients potencials
Dades identificatives
Adreça electrònica
Telèfon i cognoms de l’adreça postal
8.-Drets dels interessats
Quins són els drets que et protegeixen?
L’actual normativa de protecció de dades et protegeix en una sèrie de drets relatius a l’ús que donem a les teves dades. Tots i cada un dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, només poden ser realitzats pel titular de les dades, després de comprovar la seva identitat.
Aquests són els drets que t’assisteixen:
sol·licita accés a les teves dades personals
Sol·licitar la rectificació de les seves dades
Sol·liciti la supressió o eliminació de les seves dades (dret a l’ “oblit”) limitar o oposar-se a l’ús que donem a les seves dades
Dret a la portabilitat de les seves dades per als casos de telecomunicacions o Internet.
Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment
Dret a queixar-se de la protecció de dades davant l’autoritat de control: Agència Espanyola de protecció de dades
Com pot exercir els seus drets en relació amb les seves dades?
Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:
Facturació de clients
Redactor en cap: JORDI LORENTE GARCIA
Adreça: CARRETERA DE BARCELONA. 08204, SABADELL (Barcelona), Espanya
Telèfon: 669481687
Correu electrònic: jordilorente@ingenieros.com
Lloc web: http://www.sogenginyeria.cat/
TRAMITACIÓ DE PRESSUPOSTOS
Redactor en cap: JORDI LORENTE GARCIA
Adreça: CARRETERA DE BARCELONA. 08204, SABADELL (Barcelona), Espanya
Telèfon: 669481687
Correu electrònic: jordilorente@ingenieros.com
Lloc web: http://www.sogenginyeria.cat/
Com es pot presentar una reclamació?
A més dels seus drets, si vostè creu que les seves dades no estan sent recollides o tractades d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades, pot reclamar a l’autoritat de control, les dades de contacte de les quals s’indiquen a continuació:
Agència Espanyola de protecció de dades
Sant. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya correu electrònic: info@agpd.es-telèfon: 912663517
Lloc web: https://www.agpd.es
9.-Conssentiment i acceptació
L’acceptació d’aquest document indica que enteneu, accepteu tots els termes de la nostra política de privadesa perquè autoritzeu la recopilació i el tractament de les vostres dades personals en aquestes condicions. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de Veri2cación “lectura i acceptació” de la nostra política de privacitat.