SERVEIS SOG ENGINYERIA

Projectes d'Enginyeria

Electricitat, Eficiència Energètica, Climatització, estudis Estalvi energètic, Gas, Energies renovables.

+ Info

Auditories Energètiques

Elaborat procés de documentació per l’obtenció de dades amb l'objectiu de reduir el consum, analitzar despeses i proposar millores per l'estalvi

 

+ Info

 

Instal·lacions i Manteniment

Electricitat, aigua, gas, clima, solar, biomassa, legalitzacions. Manteniment Industrial, manteniment d'oficines, comerços, comunitats de propietaris i aparcaments.

+ Info

Eficiència Energètica

Certificació energètica d'edificis nous i ja construïts. Estudis per implantació d'energies renovables. Estudis de reducció de potencia elèctrica contractada. Monitorització d'instal·lacions de baixa tensió.

+ Info

Homologació de Vehicles

Homologació de reformes importants. Legalització de vehicles d'importació, Certificats de Conformitat, Certificats de Taller.

+ Info

Entitats col·laboradores:

Col·laboradors directes: