Tipus d'auditories energètiques

TIPUS D’AUDITORIES ENERGÈTIQUES – PART3


Segons l’abast o objectiu hi ha diferents tipus d’auditories energètiques:

  1. Auditoria energètica global.
  2. Auditoria energètica parcial.
  3. Auditoria energètica de manteniment.
  4. Auditoria energètica de seguiment.
  5. Auditoria energètica de nou projecte.
  6. Auditoria energètica de sistema de gestió.

#1 – Auditoria energètica global

En una Auditoria Energètica Global es dóna atenció a l’origen de l’energia i es tracta d’aconseguir una anàlisi energètic de tot l’establiment. L’objectiu és posar l’accent en l’energia i el procés productiu.

#2 – Auditoria energètica parcial

L’Auditoria Energètica Parcial només es té en compte part de l’establiment per a la seva anàlisi energètica o d’un tipus d’energia en particular. Normalment sol anar acompanya d’una auditoria global prèvia, on s’han determinat els principals consums energètics.

L’objectiu de l’Auditoria Energètica Parcial és aprofundir més en cadascuna de les parts de l’establiment per a la seva correcta anàlisi.

Una auditoria energètica parcial és adequada quan es vol fer una anàlisi energètic d’una tecnologia específica com un spa o alguna tecnologia horitzontal com la il·luminació o els motors.

#3 – Auditoria energètica de manteniment

L’Auditoria Energètica de Manteniment millora l’eficiència energètica de les instal·lacions durant la seva vida útil. Això s’aconsegueix avaluant les tasques de manteniment sobre el rendiment energètic de cada equip.

#4 – Auditoria energètica de seguiment

A l’acabar una auditoria energètica global o parcial es proposen millores i es realitzen inversions que teòricament són rendibles i la seva implantació es transformarà en una millor eficiència i estalvi econòmic. Una Auditoria Energètica de Seguiment serveix per comprovar la veracitat de les previsions amb les mesures implantades.

#5 – Auditoria energètica de nou projecte

Com diu el seu nom, l’Auditoria Energètica de Nou Projecte analitza projectes de nova creació des del punt de vista energètic, és a dir, comprovar si tots els equips i instal·lacions proposats per a un establiment determinat compleixen amb els criteris d’estalvi energètic i eficiència energètica abans que es dugui a terme el projecte.

#6 – Auditoria de sistema de gestió energètica

L’Auditoria de Sistema de Gestió pretén millorar el Sistema de Gestió Energètica (SGE) que hi ha a l’edifici. Aquesta auditoria pot anar dirigida a la implantació de la Norma EN-16001 i, per tant, determinar si el centre pot ser certificat. Aquesta gestió, posteriorment pot anar dirigida a certificar el bon funcionament de sistema al llarg de el temps.

A SOG Enginyeria tractem d’observar per mitjà de l’estudi bàsic energètic quina auditoria energètica convé en cada cas perquè els nostres clients aconsegueixin els objectius d’estalvi energètic i siguin més competitius.

Contacte SOG Enginyeria
Esquema dels tipus d’Auditoria EnergèticaMÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA

Llicències d'activitat Projectes

Projecte CrossFit

PROJECTE CROSSFIT Projecte llicència apertura CrossFit a Sabadell MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA Demana informació i posa't en contacte amb SOG...
Read More
Informe instal·lacions Projectes

Informe elèctric Torre Millenium Sabadell

INFORME INSTAL·LACIONS TORRE MILLENIUM SABADELL SOG Enginyeria realitza l'informe de les instal·lacions elèctriques de la Torre Millenium a Sabadell. MÉS...
Read More
Llicències d'activitat Projectes

Sandwichez Sabadell

SANDWICHEZ SABADELL Projecte llicència apertura Sandwichez a Sabadell MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA Demana informació i posa't en contacte amb SOG...
Read More
Llicències d'activitat Projectes

Projecte Haagen Dasz

HAAGEN DAASZ Projecte Haagen Dasz MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA Demana informació i posa't en contacte amb SOG Enginyeria : Demana...
Read More
Llicències d'activitat Projectes

Projecte Bicibox

ACTIVTAT BICIBOX MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA Demana informació i posa't en contacte amb SOG Enginyeria : Demana informació al Formulari...
Read More
Llicències d'activitat Projectes

Berner Sabadell

BERNER SABADELL Projecte Berner a Sabadell MÉS ROJECTES SOG ENGINYERIA Demana informació i posa't en contacte amb SOG Enginyeria :...
Read More
Llicències d'activitat Projectes

Llicència per a Scape Room

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT PER A SCAPE ROOM Fa uns anys SOG Enginyeria va rebre l'encàrreg de la llicència d'obertura per una...
Read More
Llicències d'activitat

Llicència d’Activitat per un local o establiment

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT PER A UN LOCAL O ESTABLIMENT Si has arribat fins aquí és probablement estiguis pensant en iniciar un...
Read More
Auditoria energètica

Auditoria Energètica
Introducció

AUDITORIA ENERGÈTICA - INTRO Arrel de la publicació del RD 56/2016, SOG Enginyeria realitza serveis d'Auditoria Energètica habitualment i vol...
Read More
Auditoria energètica

Estudi Energètic Bàsic
Part 1

TIPUS D'AUDITORIES ENERGÈTIQUES - PART3 A SOG Enginyeria a l'hora de procedir a realitzar una auditoria energètica per a un...
Read More
Auditoria energètica

Auditoria Energètica
Part 2

TIPUS D'AUDITORIES ENERGÈTIQUES - PART3 Un cop realitzat l'estudi energètic bàsic ja ens trobem en condicions de determinar si cal...
Read More
Auditoria energètica

Tipus d’Auditories Energètiques
Part 3

TIPUS D'AUDITORIES ENERGÈTIQUES - PART3 Segons l'abast o objectiu hi ha diferents tipus d'auditories energètiques: Auditoria energètica global. Auditoria energètica...
Read More
Auditoria energètica

Passos a seguir en una Auditoria Energètica
Part 4

PASSOS A SEGUIR EN UNA AUDITORIA ENERGÈTICA - PART 4 SOG Enginyeria realitza els següents passos a l'hora de realitzar...
Read More
Auditoria energètica

Interpretació del Real Decret 56/2016 per a les Auditories
Part 5

INTERPRETACIÓ DEL REAL DECRET 56/2016 PER A LES AUDITORIES - PART 5 El Reial Decret 56/2016 pel qual es transposa...
Read More
Certificació energètica

Certificació energètica a Barcelona

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA A BARCELONA Els Certificats Energètics son un dels serveis amb més demanda a SOG Enginyeria. Volem que conegueu...
Read More

Demana informació i posa’t en contacte amb SOG Enginyeria :

Posted in Auditoria energètica and tagged , .